ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

277945

การประชุมเวที “ข้าว ชาวนา ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง”

1

234

 

 

นายบัญชา อรุณเขต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เข้าร่วมประชุมเวที ข้าว ชาวนา ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเพื่อรวบรวมสถานการณ์
ความเป็นจริงของชาวนา ประมวลเป็นข้อเสนอของชาวนาในภาคเหนือตอนล่าง และเพื่อพัฒนากลไก
การขับเคลื่อนของชาวนาในระยะยาว ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559  ณ ห้องลิลลี่ โรงแรมรัตนาปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก