ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

217446

การรับสมัครโควตา "นักเรียนโครงการศาสตร์พระราชา" ของม.แม่โจ้ ซึ่งเป็นบุตรหลานเกษตรกร

               ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครโควตา "นักเรียนโครงการศาสตร์พระราชา"  ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นบุตรหลานเกษตรกร ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

------>ม.แม่โจ้ รับบุตรหลานเกษตรกร ที่จบ ม.6 หรือ ปวช.เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 และ 5 ปี ตามโครงการศาสตร์พระราชา โดยจัดสรรโควตาและให้เอกสิทธิ์ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดในการคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนที่
      @ ม.แม่โจ้เชียงใหม่ ทุกสาขา ๆ ละ 3 คนต่อจังหวัด
      @ ม.แม่โจ้-แพร่ และแม่โจ้-ชุมพร ทุกสาขาๆ ละไม่จำกัดจำนวน

                                                  (..)โดยไม่ต้องสอบเข้า(..)

***ผู้สนใจสามารถเข้าไปสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็ปไซต์ www.admissions.mju.ac.th ระหว่างวันที่ 22 ธค.60 - 15 กพ.61 (รอบที่ 1/2) และส่งหลักฐานการสมัครได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใน 20 กพ.61 (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0-5540-7427)