ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

227743

เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง

#เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง  หากพบเห็นมันสำปะหลังแสดงอาการโรคใบด่างให้รีบแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรภายในพื้นที่ของท่านทันที 

โรคใบดางมนสำปะหลง

           รายละเอียดตามลิงก์เลยค่ะ https://www.facebook.com/PATRS.DOA/photos/a.332838150189439/1240249316114980/?type=3&theater

 

ข้อมูลจาก : กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร