ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

189891

การรับสมัครชุมชนเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

   กรมสงเสรมวฒนธรรม

        ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง "การรับสมัครชุมชนเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม"--->>http://www.culture.go.th/culture_th/download/patadu/dcp336.pdf

        รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เว๊ปไซต์ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม--->ข่าวสารประชาสัมพันธ์---> สวธ.รับสมัครชุมชนเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒