ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

083738

"ตลาดพืชผัก อาหารปลอดภัย จังหวัดอุตรดิตถ์"

ตลาดพชผก

 

          สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าทุกท่านได้รับทราบ "ตลาดพืชผัก อาหารปลอดภัย จังหวัดอุตรดิตถ์" จะดำเนินการเปิดจำหน่ายสินค้าเกษตร พืชผักปลอดสารพิษ ตลอดจนจัดจำหน่ายอาหารปรุงสุก สด สะอาด และปลอดภัย