ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

083749

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดกระทง ในงาน"ลอยกระทงวิถีไทย อิ่มอร่อยสุขใจ ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์/บุหรี่" ครั้งที่ 3 จังหวัดอุตรดิตถ์

         ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดกระทง ตามโครงการสนับสนุนฟื้นฟูขนบธรรมเนียบประเพณีท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 

 ประกวดกระทง1ประกวดกระทง2ประกวดกระทง3ประกวดกระทง4

 

 

                   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
"กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม" เบอร์โทรศัพท์ 0-5540-3092-3

--->>https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1439775662819152&set=pcb.1439776762819042&type=3&theater