ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

424029

เตือนภัยหนอนกระทู้ข้าวโพด

เตือนภัยหนอนกระทู้ข้าวโพด

 

หนอนขาวโพด

 

                  จากการที่ประเทศไทยได้รับการแจ้งเตือนจาก FAO เรื่องการระบาดขอหนอนกระทู้ fall armyworm แมลงศัตรูพืชสำคัญของข้าวโพด ปี 2561 พบการระบาดครั้งแรกในเอเชีย ที่ประเทศอินเดีย

                 เพื่อป้องกันมิให้ศัตรูพืชจากต่างประเทศเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศ กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการเฝ้าระวังหนอนกระทู้ โดยสำรวจพื้นที่ปลูกข้าวโพดในประเทศไทยมาตั้งแต่ ส.ค.2561 ในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดตาก, แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่ และเชียงราย เนื่องจากรายงาน FAO ระบุว่า พื้นที่ระบาดในอินเดีย อยู่ห่างจากชายแดนไทย 1,200 กม.

                 ผลการสำรวจเฝ้าระวังจนถึงปัจจุบัน ยังไม่พบหนอนกระทู้ชนิดนี้เข้ามาระบาดในประเทศไทย  แต่กระนั้น นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เตือนให้เกษตรกรช่วยกันเฝ้าระวังอย่าประมาทเป็นอันขาด เนื่องจากเป็นแมลงศัตรูพืชที่สามารถบินได้ไกลเฉลี่ยคืนละ 100 กม. ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วใช้เวลาแค่รุ่นละ 30-40 วัน และเป็นแมลงศัตรูพืชที่กินพืชได้มากกว่า 80 ชนิด

                ลักษณะการเข้าทำลายจะเกิดขึ้นในระยะเป็นตัวหนอน ทำลายข้าวโพดตั้งแต่อายุประมาณ 7 วัน จนกระทั่งออกฝัก กัดกินยอดและใบข้าวโพดแหว่ง หรือกัดกินทั้งแผ่นใบ มักจะพบตัวหนอนหลบซ่อนแสงอยู่ที่ยอดหรือโคนกาบใบข้าวโพด ความเสียหายที่เห็นได้ชัดคือในระยะต้นอ่อนทำให้พืชตาย ระยะต้นแก่พืชจะไม่เจริญเติบโต ฝักลีบเล็กไม่สมบูรณ์ หากระบาดรุนแรงจะทำให้ผลผลิตเสียหาย 73%

                 การป้องกันและกำจัด FAO แนะนำให้ใช้ แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา, แตนเบียนไข่เทเลโนมัส, แตนเบียนคีโนลัส, แมลงหางหนีบ, เชื้อราบิวเวอเรีย, แบคทีเรียบาซิลลัสไอซา หรือบาซิลลัสทูริงจิเอนซิส

                อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันไม่ให้การระบาดเข้ามาในประเทศ ขอให้เกษตรกรช่วยกันสำรวจพื้นที่ปลูกข้าวโพด รวมทั้งพืชอาศัยอื่น เช่น ข้าว อ้อย ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี ฝ้าย ทานตะวัน ถั่วเหลือง หญ้า และพืชผักอีกหลายชนิด หากพบพืชมีลักษณะอาการคล้ายกับการระบาดขอให้แจ้งสายด่วนได้ที่ 06-1415-2517.

สะ–เล–เต

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ