ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

367699

ยารักษาโรคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

                    ยารักษาโรคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีทั้งประโยชน์และโทษตามแต่ละชนิดของยา ถ้าใช้ให้ตรงกับโรคในปริมาณที่เหมาะสมก็จะนำมาซึ่งประโยชน์ แต่หากใช้ไม่ถูกวิธีก็จะเกิดโทษเช่นกัน

                    ยาบางชนิดเป็นยาอันตรายตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 ที่ขายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบัน ภายใต้การควบคุมของเภสัชกร ควรบริโภคตามที่ระบุไว้บนฉลากยา หรือตามคำแนะนำของแพทย์ ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนในปัจจุบันมีการใช้ยาในทางที่ผิด โดยมักนำยามาเทรวม หรือมีส่วนผสมที่หลากหลาย จนไม่สามารถคำนวณปริมาณยาเมื่อเข้าสู่ร่างกายได้ ทำให้เกิดการใช้ยาเกินขนาด ดังเช่น กรณีของเด็กนักเรียนเสพยาโปรโคดิลผสมทรามาดอลเกินขนาด ทำให้เกิดอาการชักเกร็งตกลงในน้ำเกือบเสียชีวิต เป็นต้น

                     ทั้งนี้ เมื่อมีการนำยามาใช้ร่วมกันหรือใช้ในปริมาณมาก จะออกฤทธิ์ให้กดประสาท ชักเกร็ง หัวใจหยุดเต้น หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ในที่สุด ดังนั้น ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ หรือผู้ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชน จึงต้องช่วยกันสอดส่งดูแลบุตรหลานของตน

                      ***ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม***

                      xxxสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386xxx

 

ยา