ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

217426

ขอเชิญเข้าร่วมแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสา"

                 ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 (ศอญ.จอส.904) ได้พัฒนาระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสา" สำหรับเป็นช่องทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาไปสู่ประชาชนในวงกว้างผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Smart Phone และ Tablet)
                จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง บุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งประชาชนเข้าใช้ระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสา" โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ ISO และ Android เพียงแสกน QR Code ที่แสดงด้านล่างนี้

 

จตอาสา