ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

352138

ฝายชะลอน้ำตำบลนาอิน

              สรุปผลการดำเนินงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย นายม่วง สดนามอญ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ (ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลนาอิน)  ติดตามได้ตามที่อยู่ลิงก์นี้เลยค่ะ https://youtu.be/TYYK_Gm_s5s