ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

352149

ประกาศขึ้นทะเบียนเกษตรกร ที่ประสงค์ใช้ "พาราควอต ไกลโฟเซต และ คลอร์ไพริฟอส"

            ประกาศ !! มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซต และ คลอร์ไพริฟอส จะเริ่มมีผลบังคับใช้ 20 ตุลาคม 2562 นี้ ❗️❗️
***เกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และมีความประสงค์ใช้สารเคมี 3 ชนิดนี้ ให้รีบมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพียงนำ "บัตรประชาชน และ เอกสารสิทธิ์ที่ดิน" ไปขอขึ้นทะเบียน 

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่ตั้งแปลงปลูก


*เงื่อนไขเป็นไปตามการขึ้นทะเบียนเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร

ประกาศขนทะเบยนสารเคม 3 ชนด