ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

217435

การจัดหน่วยให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชน

        ประชาสัมพันธ์ "การจัดหน่วยให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชน" ในระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562 
ณ   หอประชุมอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  https://drive.google.com/file/d/1XkUXPDeXg1LMbYmkuDp1m0xLX-jQ3jpm/view?usp=sharing