ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

217434

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระบบเกษตรพันธสัญญา

       สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระบบเกษตรพันธสัญญา เพื่อให้เกษตรกร ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบสิทธิและประโยชน์ในการขอใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยในระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 รายละเอียดตามลิงก์วีดีทัศน์นี้ https://youtu.be/9x7_AWfC0js  และโปสเตอร์ด้านล่างนี้นะค่ะ

การไกลเกลยขอพพาทในระบบเกษตรพนธสญญาการไกลเกลยขอพพาทในระบบเกษตรพนธสญญา1