ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

227734

มาตรการรักษาเสถียรราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/63

มาตรการรักษาเสถียรราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/63

จำนวน 3 โครงการ ได้แก่...

1.โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2562/63 

รายละเอียดเพิ่มเติม... https://drive.google.com/file/d/17ZByLLCKw3aAreRYyzlpBHlcmtKEfEnv/view?usp=sharing

2.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2562/63

รายละเอียดเพิ่มเติม... https://drive.google.com/file/d/1AJ7JnqOys7mtERwd2aEjRoc3mX7L2ZCm/view?usp=sharing

3.โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ปีการผลิต 2562/63

รายละเอียดเพิ่มเติม... https://drive.google.com/file/d/1CbefCGCj7SOSPtm5AxNvYNAaS2P57tLO/view?usp=sharing

 

1.โครงการสนเชอชะลอการขาย2.โครงการสนเชอเพอรวบรวมขาว3.โครงการชดเชยดอกเบย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด