ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

227749

ประกาศการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 4)

       ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 4)

 

*ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562


**วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2562

 

ราคากลาง รอบท 4