ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

217462

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 5)

       ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 5)
       *ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2562
       **วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2562
       สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15%

 

 

ประกนขาวงวด 5