ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

304567

ด่วน!!!!!! เหลืออีก 6 ราย

อัพเดตข้อมูลล่าสุด...เหลือเกษตรกรอีกจำนวน 6 ราย

 

--->สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอแจ้งข้อมูลรายชื่อเกษตรกร จำนวน 6 ราย (จากจำนวนเดิม 12 ราย) ที่ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ยังไม่สามารถโอนเงินค่าชดเชยตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/2564 ให้แก่เกษตรกรได้ ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
โดยท่านที่มีรายชื่อต่อไปนี้ทั้งหมด 6 ราย ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส สาขาในพื้นที่ของท่านด่วน!!!...

 

Cr.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์
 
รายชอเกษตรท ธกส. ยงไมสามารถโอนเงนใหได