ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

340606

กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร คือ อะไร??? มาทำความรู้จักกันเลย https://youtu.be/ovEzgtBFM-I
 
อนโฟ
 
+++ช่องทางการติดต่อ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
-สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ชั้น 2 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ โทร.0-5540-3195
-เว็บกองทุนส่งเคราะห์เกษตรกร https://www.opsmoac.go.th/fund-home
-Facebook กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร