ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

217436

การประชุมคณะทำงานติดตามการแก้ไขปัญหาและพัฒนาไม้ผลปี 2556 ครั้งที่ 1/2556

การประชุมคณะทำงานติดตามการแก้ไขปัญหาและพัฒนาไม้ผลปี 2556 ครั้งที่ 1/2556

                นายสุชาติ ปินจันทร์ ประธานคณะทำงานติดตามการแก้ไขปัญหาและพัฒนาไม้ผลปี 2556  และสมาชิกคณะทำงานฯ ได้จัดการประชุมคณะทำงานติดตามการแก้ไขปัญหาและพัฒนาไม้ผลปี 2556 ครั้งที่ 1/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมมือกับทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และเกษตรอำเภอลับแล โดยร่วมปรึกษาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องทุเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์อย่างเร่งด่วนเพื่อหาข้อสรุปที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้ทันกับช่วงเวลาการผลิตที่จะมาถึงในรอบปีนี้