ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

340586

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สนง.สกจ.อต. จับมือหน่วยงานภาคี ร่วมพบปะพูดคุยกลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองลับแล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร เขียนโดย ธนานนท์ 34
สภจ.อุตรดิตถ์ การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2565 เขียนโดย ธนานนท์ 55
สกจ.อุตรดิตถ์ จัดอบรมให้ความรู้ หลักสูตร “เทคนิคการผลิต การเก็บตัวอย่างดิน การตลาด และเกษตรดิจิทัล” ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล พ.ศ. 2565 เขียนโดย ธนานนท์ 51
สกจ.อุตรดิตถ์ จัดเวทีนำเสนอผลการจัดทำแผนตำบลผ่านเวทีสภาเกษตรกรจังหวัด และภาคีเครือข่ายตำบลไร่อ้อย (ในพื้นที่หมู่ที่ 5,8 และ 10) เขียนโดย ธนานนท์ 52
สกจ.อุตรดิตถ์ จัดเวทีนำเสนอผลการจัดทำแผนตำบลผ่านเวทีสภาเกษตรกรจังหวัด และภาคีเครือข่ายตำบลไร่อ้อย (ในพื้นที่หมู่ที่ 1,2,3 และ 6) เขียนโดย ธนานนท์ 46
สกจ.อุตรดิตถ์ จัดเวทีนำเสนอผลการจัดทำแผนตำบลผ่านเวทีสภาเกษตรกรจังหวัด และภาคีเครือข่ายตำบลไร่อ้อย (ในพื้นที่หมู่ที่ 4,7,9 และ 11) เขียนโดย ธนานนท์ 38
สกจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร เขียนโดย ธนานนท์ 44
สภจ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาที่ดิน ที่ทำกิน แหล่งน้ำของเกษตร เรื่อง การสร้างฝายชะลอน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย ธนานนท์ 43
ประชาสัมพันธ์ประกาศอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เขียนโดย นายธนานนท์ เหมืองหม้อ 69
ประกาศตรึงราคาขายไข่ไก่ เขียนโดย จารุวรรณ 80