ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

332406

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย จารุวรรณ 947
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตาม เร่งรัด และผลักดันการทำงานเชิงรุกของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เขียนโดย จารุวรรณ 405
การรับสมัครโควตา "นักเรียนโครงการศาสตร์พระราชา" ของม.แม่โจ้ ซึ่งเป็นบุตรหลานเกษตรกร เขียนโดย จารุวรรณ 536
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโควตา ซึ่งเป็นบุตรหลานเกษตรกร "นักเรียนโครงการศาสตร์พระราชา" ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย จารุวรรณ 541
วารสารประชาสัมพันธ์สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 475
ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 เขียนโดย จารุวรรณ 429
การคัดเลือกศูนย์สัมมาชีพต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ เขียนโดย จารุวรรณ 460
สภาเกษตรฯ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และประชุมหารือเพื่อผลักดันองค์กรเกษตรกรสู่เกษตรอุตสาหกรรม เขียนโดย จารุวรรณ 427
ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 471
ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 429