ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

217451

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2559/60 เขียนโดย จารุวรรณ 694
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อประสานงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย จารุวรรณ 2373
การประชุมเวที “ข้าว ชาวนา ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง” เขียนโดย ศิริรัตน์ 462
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2559 เขียนโดย ศิริรัตน์ 359
เข้าร่วมโครงใการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรและองค์กรแบบบูรณาการ ปี 2558 เขียนโดย ธนานนท์ 379
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ และมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร เขียนโดย ธนานนท์ 400
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/58 เขียนโดย ศิริรัตน์ 340
มอบของที่ระลึก โดยศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เขียนโดย ธนานนท์ 361
มอบของที่ระลึก โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย ธนานนท์ 389
จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลนำไผ่ อำเภอน้ำปาด เขียนโดย ธนานนท์ 392