ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

332413

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ดีเดย์ 6 มิถุนา...สภาเกษตรกรฯ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขอขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 461
สภาเกษตรฯตระหนักผลกระทบเกษตรกรพื้นที่กว่า 60 จังหวัดจาก พรบ.การเดินเรือฯอาจลุกลามเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย จารุวรรณ 449
แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) สภาเกษตรกรแห่งชาติ เขียนโดย จารุวรรณ 1137
การเข้าร่วมรับฟังผลกระทบของเกษตรกร จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 เขียนโดย จารุวรรณ 613
ข่าวดีสำหรับเกษตรกร...ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 615
ขอเชิญมาเป็น 1 เสียงร่วมปฏิรูปประเทศ เขียนโดย จารุวรรณ 464
การประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMAEs ใหม่ เขียนโดย จารุวรรณ 503
สาระเกษตรน่ารู้...สูตรทำปุ๋ยหมัก เทียบเคียงปุ๋ยเคมี เขียนโดย จารุวรรณ 567
สภาเกษตรกรฯ เล็งยื่นหนังสือร้องนายกฯ เกษตรกรเลี้ยงปลากระชังเสี่ยงเลิกประกอบอาชีพ หลังออกกม.เรียกเก็บค่าตอบแทน เขียนโดย จารุวรรณ 648
วารสารประชาสัมพันธ์สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 463