ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

340613

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การปรับแผนการส่งน้ำปลูกพืชฤดูแล้ง จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย จารุวรรณ 691
การประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบอย่างทั่วถึง เขียนโดย จารุวรรณ 487
การเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การผลิตพืชตามระบบ GAP ลางสาด/ลองกอง ให้แก่เกษตรกรพื้นที่ตำบลบ้านด่านนาขาม เขียนโดย จารุวรรณ 599
การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2559/2560 เขียนโดย จารุวรรณ 556
กิจกรรมงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย จารุวรรณ 560
อาลัยรัก แด่...นายสมั่ง ฟองดา สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย จารุวรรณ 616
โครงการ"เกี่ยวข้าวของพ่อ" เขียนโดย จารุวรรณ 832
แนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2559/60 เขียนโดย จารุวรรณ 1046
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อประสานงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย จารุวรรณ 2895
การประชุมเวที “ข้าว ชาวนา ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง” เขียนโดย ศิริรัตน์ 680