ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

367728

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ และมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร เขียนโดย ธนานนท์ 636
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/58 เขียนโดย ศิริรัตน์ 570
มอบของที่ระลึก โดยศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เขียนโดย ธนานนท์ 616
มอบของที่ระลึก โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย ธนานนท์ 619
จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลนำไผ่ อำเภอน้ำปาด เขียนโดย ธนานนท์ 635
การจัดกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (ตำบลวังแดง อำเภอตรอน) เขียนโดย ธนานนท์ 625
ประชาสัมพันธ์ อสมท. เขียนโดย ศิริรัตน์ 563
ประชาสัมพันธ์ อสมท. FM 98.5 เขียนโดย ศิริรัตน์ 552
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย ศิริรัตน์ 648
การศึกษาดูงานของนักศึกษา 25เมย58 เขียนโดย Super User 534