ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

383283

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สภจ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาที่ดิน ที่ทำกิน แหล่งน้ำของเกษตร เรื่อง การสร้างฝายชะลอน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย ธนานนท์ 98
ประชาสัมพันธ์ประกาศอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เขียนโดย นายธนานนท์ เหมืองหม้อ 125
ประกาศตรึงราคาขายไข่ไก่ เขียนโดย จารุวรรณ 136
วารสารประชาสัมพันธ์จัดหางานและตำแหน่งงานว่าง ม.ค. 65 เขียนโดย จารุวรรณ 149
อบรม QR Trace On Clound ฟรี!!! เขียนโดย จารุวรรณ 139
“TAS2GO” (แทสทูโก) : ครบทุกคำตอบมาตรฐานเกษตรไทย เขียนโดย จารุวรรณ 146
ศัตรูพืชในฤดูแล้ง เขียนโดย จารุวรรณ 134
มาตรการเข้มงวดเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก เขียนโดย จารุวรรณ 155
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขียนโดย จารุวรรณ 191
รายงานสภาพอากาศ ประจำวัน 12 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย จารุวรรณ 164