ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

187190

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/61 ด้านการตลาด เขียนโดย จารุวรรณ 306
ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 245
"ThaiWater" รู้น้ำ รู้อากาศ ทันใจทุกสถานการณ์... เขียนโดย จารุวรรณ 276
สภาเกษตรกรฯ MOU สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค ถ่ายทอดความรู้วิชาชีพเกษตรกรรมสู่ทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ เขียนโดย จารุวรรณ 295
เตือนภัยการเกษตร 6 - 12 กันยายน 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 281
วารสารประชาสัมพันธ์สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 314
ร่างพรบ.ส่งเสริมกิจการโคเนื้อแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มพลัง ศักยภาพ มั่นคงให้เกษตรกรโคบาล เขียนโดย จารุวรรณ 331
ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 288
เตือนภัยการเกษตร 23 - 28 สิงหาคม 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 309
ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการคูปอง เขียนโดย จารุวรรณ 317