ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

139584

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วารสารประชาสัมพันธ์สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 301
ร่างพรบ.ส่งเสริมกิจการโคเนื้อแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มพลัง ศักยภาพ มั่นคงให้เกษตรกรโคบาล เขียนโดย จารุวรรณ 298
ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 279
เตือนภัยการเกษตร 23 - 28 สิงหาคม 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 299
ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการคูปอง เขียนโดย จารุวรรณ 301
การพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 301
ประชาสัมพันธ์ "ตลาดพืชผัก อาหารปลอดภัย จังหวัดอุตรดิตถ์" เขียนโดย จารุวรรณ 311
สภาเกษตรกรแห่งชาติพร้อมร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเกษตรกร เขียนโดย จารุวรรณ 298
ข่าวประชาสัมพันธ์ของกรมเจ้าท่า...ฉบับที่ 49/2560 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 366
วารสารประชาสัมพันธ์สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย จารุวรรณ 273