ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

217441

การประชุมคณะทำงานด้านไม้ผล ครั้งที่ 1/2559

นายสุชาติ ปินจันทร์ ประธานคณะทำงานด้านไม้ผล ได้ดำเนินการจัดประชุม “คณะทำงานด้านไม้ผล ครั้งที่ 1/2559” เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านไม้ผล พิจารณาการจัดทำแผนการปฏิบัติงานของคณะทำงาน การพัฒนากลุ่มกาแฟตำบลแม่พูล การพัฒนาและแก้ไขปัญหาไม้ผลจังหวัดอุตรดิตถ์ และการบูรณาการ การสนับสนุน การพัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง