การเข้าร่วม “การจัดทำ MOU ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์”

นายบัญชา อรุณเขต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เข้าร่วม “การจัดทำ MOU ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์” เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณอาคารภูมิราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อร่วมมือสนับสนุนองค์ความรู้แก่เกษตรกร การให้คำแนะนำและปรึกษาให้ความรู้ทางด้านวิชาการและภาคปฏิบัติ การสนับสนุนงานวิจัย และการทดลองต่างๆ 

80-112-264-3