ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

413679

การประชุม “คณะอนุกรรมการบริหารจัดการกองทุนน้ำเพื่อการเกษตร สถานีสูบน้ำบ้านเกาะ ครั้งที่ 2/2559”

นายบัญชา อรุณเขต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการจัดประชุม “คณะอนุกรรมการบริหารจัดการกองทุนน้ำเพื่อการเกษตร สถานีสูบน้ำบ้านเกาะ ครั้งที่ 2/2559” เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อรายงานค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุน สรุปรายงานผลการจัดเก็บเงิน และการใช้จ่ายเงินในการดำเนินงาน  

IMG 2847-1IMG 2850-2IMG 2852-3