ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

424002

การสัมมนา “แนวทางการให้สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจในภาคเกษตรรุ่นใหม่ (Emerging SMAEs)”

สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เข้าร่วมการสัมมนา “แนวทางการให้สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจในภาคเกษตรรุ่นใหม่ (Emerging SMAEs)” วัตถุประสงค์เพื่อให้มีศักยภาพในการขยายธุรกิจและสร้างตลาดใหม่ เปิดโอกาสให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่ประสบความสำเร็จด้านการเกษตร รวมทั้งให้คำแนะนำสนับสนุนทางการเงิน ซึ่งจะช่วยให้เกิดสังคมแห่งผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมขึ้นในประเทศไทย และส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้า เซรามิกและอุตสาหกรรม ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 

6-115-249-3