ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

217474

โครงการ“ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย(SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ” ครั้งที่ 3

           โครงการ“ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย(SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ” ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคขุนพื้นเมืองเหนือเขื่อนสิริกิติ์และแปรรูปวัตถุดิบในท้องถิ่น  หมู่ 2  ตำบลท่าแฝก  อำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์

 

ทาแฝก3

 

ทาแฝก1ทาแฝก2ทาแฝก4ทาแฝก6

ทาแฝก5