ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

217448

การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2561

           เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา นายชัยพล เมฆไหว ประธานคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ดำเนินการจัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์

           ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน 17 ตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์, โครงการชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นฝ่ายเลขานุการในการประชุมครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายของสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมทั้งรวบรวมประเด็นปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่อำเภอเมือง และจัดทำโครงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการแก้ไขและพัฒนาต่อไป

48164165 286815648634410 8121173138235981824 n48164938 208676583389001 8924544580519460864 n48084070 212396566354572 408940595214548992 n48176027 296902990955013 4481158818385887232 n48230427 267803340574020 1490823186126733312 n48257041 388245421915797 188972363386191872 n48270553 688727418195296 3526752214028648448 n48281735 306946766821405 7845510819939876864 n48398025 526312051198169 8247282066765381632 n