ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

083764

การประชาคมการดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ตำบลแม่พูล

           สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการประชุมประชาคมการดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562  ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดดอนแก้ว เพื่อประชาคมผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากนายจรัญ เพ็ชรดำ ปลัดอำเภอลับแล เป็นประธานที่ประชุมในวันนี้

                 ทั้งนี้ นายสุชาติ ปินจันทร์ และนายดำเนิน เชียงพันธ์ ได้เข้าร่วมชี้แจงการดำเนินงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมในครั้งนี้ได้รับทราบด้วย

 

ฝายแมพล1ฝายแมพล2ฝายแมพล3ฝายแมพล4ฝายแมพล5ฝายแมพล6ฝายแมพล7ฝายแมพล8