ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

217440

การประสานบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาความต้องการขององค์กรเกษตรกร

        การประสานบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาความต้องการขององค์กรเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

         ...นายมนตรี ฉัตรทอง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายอาวุธ พานิชย์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ประสานบูรณาการร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านพลังงานทดแทน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยขอรับสนับสนุน โดมอบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 2X2 เมตร จำนวน 8 องค์กร และไบโอแก๊สจากยางพารา จำนวน 1 องค์กร

 

ประสานพลงงาน