ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

380242

ต้อนรับคณะมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์

              เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดยนายดำเนิน เชียงพันธ์ อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม บ้านผามูบ อำเภอลับแล และผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านตำบลแม่พูล เข้าร่วมต้อนรับ ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม บ้านผามูบ ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและสำรวจพื้นที่เพื่อร่วมกันวางแผนฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตำบลแม่พูล เนื่องจากตำบลแม่พูลเคยเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติดินโคลนถล่ม เมื่อปีพุทธศักราช 2549 ที่ผ่านมา

 

ภยพบต2ภยพบต3ภยพบต4ภยพบต5

ภยพบต6