ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

380240

การพัฒนาการเกษตรด้านข้าว

สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ MOU ม.เชียงใหม่

หนุนการพัฒนาการเกษตรด้านข้าว

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

 

ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2562…นายบัญชา อรุณเขต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายมนตรี ฉัตรทอง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมงาน “ข้าวสายพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในครั้งนี้ ผู้ลงนามประกอบด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายบัญชา อรุณเขต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายสุทิน ชฎาดำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี โดยมีนายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาการเกษตรด้านข้าว ซึ่งมีกรอบความร่วมมือโดยใช้สายพันธุ์ข้าวพันธุ์กลายที่ได้จากการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวขาวดอกมะลิ 105 FRK-1 , ข้าวสังข์หยดพัทลุงพันธุ์กลาย MSY-4 , ข้าวสังข์หยดพัทลุงพันธุ์กลาย OSSY-23 ด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ ไปทดลองปลูกที่ จ.อุตรดิตถ์ และเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการช่วยแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวใน จ.อุตรดิตถ์ ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาการปลูกข้าวที่ได้ผลผลิตไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน เพราะพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ ไม่ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าว และเป็นการนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชาวนาในแต่ละพื้นที่...

 

 

https://youtu.be/yuX-YC2Eu0Y