ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

380247

การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลชัยจุมพล

 
  โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ลงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล” พื้นที่เป้าหมายตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมใหญ่อำเภอลับแล ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจากนางเรณู อินศิริ ปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอำเภอลับแล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนเกษตรกรระดับอำเภอลับแล ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลชัยจุมพล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลชัยจุมพล และหน่วยงานราชการเข้าร่วมรับฟังและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลชัยจุมพลในครั้งนี้
 
 

หรือรับชมวิดีโอผ่านช่องทางยูทูปตามลิงก์นี้  https://youtu.be/ZchQ0rq14zY