ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

332419

สกจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมหารือร่วมหน่วยงาน ขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและแก้ปัญหาด้านการเกษตร ในพื้นที่ ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและแก้ปัญหาด้านการเกษตร ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลคอรุม พ.ศ.2565 – 2567 โดยจัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) เพื่อหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและสนับสนุนตามแผนงานโครงการพัฒนาอาชีพชุมชน และขับเคลื่อนแก้ปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ชุมชนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ฉ.2