ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

367709

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดเวทีนำเสนอผลการจัดทำแผนตำบลผ่านเวทีสภาเกษตรกรจังหวัดและภาคีเครือข่ายตำบลไร่อ้อย (ในพื้นที่หมู่ที่ 5,8 และ 10)

     เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 นายอาวุธ พานิชย์ พร้อมด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการจัดเวทีนำเสนอผลการจัดทำแผนตำบลผ่านเวทีสภาเกษตรกรจังหวัดและภาคีเครือข่ายตำบลไร่อ้อย (ในพื้นที่หมู่ที่ 5,8 และ 10) ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหา ความต้องการ กำหนดแนวทางการพัฒนาในพื้นที่ตำบลไร่อ้อย ณ หอประชุม หมู่ที่ 10 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

 

1. แผน ต. 28 ม.ค. 65

 

 

2. แผน ต. 28 ม.ค. 65

 

 

3. แผน ต. 28 ม.ค. 65 1

 

4. แผน ต. 28 ม.ค. 65.1

 

 

5. แผน ต. 28 ม.ค. 65.1

 

6. แผน ต. 28 ม.ค. 65.1

 

7. แผน ต. 28 ม.ค. 65.1

 

8. แผน ต. 28 ม.ค. 65.1