ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

383293

สภจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2565 (ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 นายบัญชา อรุณเขต เปิดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2565 (ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) โดยมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด พร้อมทั้งข้อพิจารณาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์

IMG 0501.11 2

ประชมสภา 111

ประชมสภา 222

DSCF8348.11

DSCF8353.11

DSCF8375.11