ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

392692

สนง.สกจ.อต. ผนึกกำลัง ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนบ้านเด่นเหล็ก”

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายมนตรี ฉัตรทอง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางพยอม ขันตีต่อ ปธ.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนบ้านเด่นเหล็ก เข้ารับมอบต้นแบบแท๊กสินค้า “หอมแดงเด่นเหล็ก” ที่ได้รับการสนับสนุนออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจากนางพัชรี ใบยา อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้มอบต้นแบบให้แก่กลุ่มเกษตรกร และในวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีของกลุ่มที่ได้นำผลผลิตหอมแดงเด่นเหล็กมาส่งมอบให้แก่ นายอุเทน สิงห์ประพันธ์ หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เปิดตลาดในรูปแบบออฟไลน์ผ่านทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พร้อมกับรับมอบกล่องบรรจุภัณฑ์จาก นางบุญบันดาล สมเด็จ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์

1.หอมแดง

 

 

2หอมแดง

 

3หอมแดง

 

4หอมแดง

 

5หอมแดง

 

6.หอมแดง

 

7.หอมแดง