ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

456375

การก่อสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ตำบลนาอิน

          คลิปวิดีโอ...สรุปผลการดำเนินงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  https://youtu.be/TYYK_Gm_s5s