ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

456360

6 ปี สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์

         คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ 

                 6 ปี แห่งการก่อตั้ง สร้างความเชื่อมั่นและสร้างศรัทธา
                     6 ปี แห่งการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร
                     6 ปี แห่งการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร
                     6 ปี สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์......

ติดตามรับชมได้ตามที่อยู่ลิงก์นี้ ---> https://youtu.be/XFP90_ROerg