ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

456376

การถ่ายทอดความรู้ “เทคนิคการเลี้ยงไก่พื้นเมืองครบวงจรแบบมืออาชีพและการผลิตอาหาร”

 

         สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านอื่นๆ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่เกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร “เทคนิคการเลี้ยงไก่พื้นเมืองครบวงจรแบบมืออาชีพและการผลิตอาหาร”
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ณ ศาลาประชาธิปไตย หมู่ 1 ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์

        ภายในงานประกอบด้วยการบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการเลี้ยงไก่พื้นเมืองครบวงจรแบบมืออาชีพและการผลิตอาหาร” และการฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การผลิตอาหารไก่พื้นเมืองโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น”
โดยมีนายชำนาญ ยะขาว เจ้าพนักงานสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฟากท่า และทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองตำบลฟากท่า จำนวน 25 คน  ---> เชิญรับชมคลิปวิดีโอได้ตามที่อยู่ลิงก์นี้เลยนะค่ะ 
https://youtu.be/znbwiUNwfoM