เข้าสู่ระบบ

ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

189839

  • กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม แก่เกษตรกรและผู้ยากจน

    กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม แก่เกษตรกรและผู้ยากจน

  • มาตรฐานระบบการผลิต GAP และ Organic ฉบับทบทวน ปี 2563

  • การกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

    การกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

  • ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2563

    ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2563

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม แก่เกษตรกรและผู้ยากจน

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม แก่เกษตรกรและผู้ยากจน กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม แก่เกษตรกรและผู้ยากจน                   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ&... Read more...

มาตรฐานระบบการผลิต GAP และ Organic ฉบับทบทวน ปี 2563

           สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดทำคู่มือการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับที่ดินเพื่อขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP และ Organic ฉบับทบทวน ปี 25... Read more...

การกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

การกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว                  ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่ว... Read more...

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2563

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2563        ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2563   --->ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่ลิงก์นี้ https://drive.google.co... Read more...
Previous
Next

moac ridceo cad fpo did

 rorubberalrocpd

ปฎิทิน

เมษายน 2020
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

ผู้บริหาร

2556-08-16 08-49-47 00051นาย บัญชา อรุณเขต
ตำแหน่ง
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

ผู้แทนเกษตรกรอำเภอลับแล

ข้อมูลสิ้นค้าเกษตรปลอดภัยf1 f1 f3