เข้าสู่ระบบ

ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

062747

  • ประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

    ประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ "โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา" จังหวัดอุตรดิตถ์

  • เตือนภัยหนอนกระทู้ข้าวโพด

    เตือนภัยหนอนกระทู้ข้าวโพด

  • โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

    โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

  • การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องของข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์และราคายางพาราตกต่ำของประเทศไทย

ประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ "โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา" จังหวัดอุตรดิตถ์

ประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ                     การยางแห่งประเทศไทยสาขาอุตรดิตถ์ ประกาศรายชื่อเกษตรกรชาวสวนยางผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ "โครงการสร้างความเข้ม... Read more...

เตือนภัยหนอนกระทู้ข้าวโพด

เตือนภัยหนอนกระทู้ข้าวโพด เตือนภัยหนอนกระทู้ข้าวโพด                       จากการที่ประเทศไทยได้รับการแจ้งเตือนจาก FAO เร... Read more...

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง       เริ่มแล้ว ‼️ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เดินหน้าช่วยเหลือ 1,800 บาท/ไร่ ไม่เกิน 15 ไร่/ราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต และเป็นค... Read more...

การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องของข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์และราคายางพาราตกต่ำของประเทศไทย

        ด้วยสถานการณ์ราคายางพาราของประเทศมีแนวโน้มตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อน จึงเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆ ในช่วงรา... Read more...
Previous
Next

moac ridceo cad fpo did

 rorubberalrocpd

ปฎิทิน

กุมภาพันธ์ 2019
12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728

ผู้บริหาร

2556-08-16 08-49-47 00051นาย บัญชา อรุณเขต
ตำแหน่ง
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

ผู้แทนเกษตรกรอำเภอลับแล

ข้อมูลสิ้นค้าเกษตรปลอดภัยf1 f1 f3