เข้าสู่ระบบ

ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

217425

  • ไปไหน ไปด้วย กล้วยพรจากแม่

    ไปไหน ไปด้วย กล้วยพรจากแม่

  • ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร...วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านข่อยสูง

    ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร...วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านข่อยสูง

  • กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม แก่เกษตรกรและผู้ยากจน

    กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม แก่เกษตรกรและผู้ยากจน

  • มาตรฐานระบบการผลิต GAP และ Organic ฉบับทบทวน ปี 2563

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม แก่เกษตรกรและผู้ยากจน

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม แก่เกษตรกรและผู้ยากจน กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม แก่เกษตรกรและผู้ยากจน                   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ&... Read more...

มาตรฐานระบบการผลิต GAP และ Organic ฉบับทบทวน ปี 2563

           สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดทำคู่มือการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับที่ดินเพื่อขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP และ Organic ฉบับทบทวน ปี 25... Read more...
Previous
Next

moac ridceo cad fpo did

 rorubberalrocpd

ปฎิทิน

พฤษภาคม 2020
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

ผู้บริหาร

2556-08-16 08-49-47 00051นาย บัญชา อรุณเขต
ตำแหน่ง
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

ผู้แทนเกษตรกรอำเภอลับแล

ข้อมูลสิ้นค้าเกษตรปลอดภัย



f1 f1 f3