ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

294171

ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สกจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่หารือวางแผนงาน โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ปี 2565 ร่วมกับ อปท.ในพื้นที่เป้าหมาย เขียนโดย จารุวรรณ 7
สกจ.อุตรดิตถ์ หารือขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการขนส่งผ่านไปรษณีย์ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขียนโดย จารุวรรณ 12
ปธ.สภาเกษตรกรจังหวัด เปิดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2564 เพื่อเร่งพิจารณาข้อเสนอ แผนงาน/โครงการพัฒนาด้านการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขียนโดย จารุวรรณ 11
สกจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมหารือร่วมหน่วยงาน ขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและแก้ปัญหาด้านการเกษตร ในพื้นที่ ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เขียนโดย จารุวรรณ 48
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 29 เมษายน 2564 เขียนโดย จารุวรรณ 104
การประชุมคณะทำงานด้านข้าว ครั้งที่ 2/2564 เขียนโดย จารุวรรณ 100
กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย จารุวรรณ 135
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เขียนโดย จารุวรรณ 153
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2563 เขียนโดย จารุวรรณ 165
สกจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ชี้แจงมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Mini Transformation Voucher) เขียนโดย จารุวรรณ 171