ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

392703

ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 5 เขียนโดย จารุวรรณ 522
โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 4 เขียนโดย จารุวรรณ 483
การประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรเกษตรกรด้านการตลาดสินค้าเกษตร ปี 2561 ครั้งที่ 3/2561 เขียนโดย จารุวรรณ 462
โครงการ“ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย(SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ” ครั้งที่ 3 เขียนโดย จารุวรรณ 471
โครงการ“ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ” ครั้งที่ 2 เขียนโดย จารุวรรณ 453
โครงการ“ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ” ครั้งที่ 1 เขียนโดย จารุวรรณ 430
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2561 เขียนโดย จารุวรรณ 402
สภาเกษตรกรจังหวัด ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรอ. ถ่ายทอดวิชาการมุ่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีการผลิตมะขามหวานคุณภาพ เขียนโดย จารุวรรณ 576
การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร เขียนโดย จารุวรรณ 1310
การประชุมขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาสู่เกษตรอุตสาหกรรม เขียนโดย จารุวรรณ 537