ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

219826

ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 6 เขียนโดย จารุวรรณ 221
โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 5 เขียนโดย จารุวรรณ 190
โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 4 เขียนโดย จารุวรรณ 174
การประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรเกษตรกรด้านการตลาดสินค้าเกษตร ปี 2561 ครั้งที่ 3/2561 เขียนโดย จารุวรรณ 163
โครงการ“ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย(SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ” ครั้งที่ 3 เขียนโดย จารุวรรณ 173
โครงการ“ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ” ครั้งที่ 2 เขียนโดย จารุวรรณ 165
โครงการ“ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ” ครั้งที่ 1 เขียนโดย จารุวรรณ 145
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2561 เขียนโดย จารุวรรณ 149
สภาเกษตรกรจังหวัด ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรอ. ถ่ายทอดวิชาการมุ่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีการผลิตมะขามหวานคุณภาพ เขียนโดย จารุวรรณ 285
การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร เขียนโดย จารุวรรณ 1024