ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

219843

ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุม “ชี้แจง/ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้มีปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ของตำบลแม่พูล อำเภอลับแล” เขียนโดย ศิริรัตน์ 281
การจัดกิจกรรม “สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวาน” เขียนโดย ศิริรัตน์ 283
กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร “การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ” เขียนโดย ศิริรัตน์ 311
การจัดประชุม "การส่งเสริม สนับสนุน และการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรอย่างยั่งยืน" ตำบลวังแดง อำเภอตรอน เขียนโดย ศิริรัตน์ 367
การจัดประชุม "การส่งเสริม สนับสนุน และการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรอย่างยั่งยืน" ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา เขียนโดย ศิริรัตน์ 356
การประชุมคณะทำงานด้านประมง ครั้งที่ 1/2559 เขียนโดย ศิริรัตน์ 292
การจัดประชุม "การส่งเสริม สนับสนุน และการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรอย่างยั่งยืน" ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก เขียนโดย ศิริรัตน์ 334
การจัดประชุม "การส่งเสริม สนับสนุน และการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรอย่างยั่งยืน" ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย เขียนโดย ศิริรัตน์ 328
การจัดประชุม "การส่งเสริม สนับสนุน และการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรอย่างยั่งยืน" ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด เขียนโดย ศิริรัตน์ 307
การจัดประชุม "การส่งเสริม สนับสนุน และการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรอย่างยั่งยืน" ตำบลผาจักร อำเภอเมือง เขียนโดย ศิริรัตน์ 315