ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

392677

ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เรื่อง การประชุม “ชี้แจง/ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้มีปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ของตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา” เขียนโดย ศิริรัตน์ 574
การจัดกิจกรรม “ฝึกอบรมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2559 หลักสูตร ความรู้ด้านพัฒนาเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน)” เขียนโดย ศิริรัตน์ 627
การประชุม “สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2559” เขียนโดย ศิริรัตน์ 543
การประชุม “ชี้แจง/ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้มีปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ของตำบลวังแดง อำเภอตรอน” เขียนโดย ศิริรัตน์ 528
การจัดกิจกรรม “ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มใหม่ กลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงปลาหมอ” เขียนโดย ศิริรัตน์ 759
การประชุม “ชี้แจง/ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้มีปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ของตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย” เขียนโดย ศิริรัตน์ 508
การจัดกิจกรรม “สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงหิมพานต์” เขียนโดย ศิริรัตน์ 535
การประชุม “ชี้แจง/ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้มีปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ของตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า” เขียนโดย ศิริรัตน์ 593
การประชุม “ชี้แจง/ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้มีปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ของตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน” เขียนโดย ศิริรัตน์ 520
การประชุม “ชี้แจง/ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้มีปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ของตำบลแม่พูล อำเภอลับแล” เขียนโดย ศิริรัตน์ 517