ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

451004

ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การจัดประชุม "การส่งเสริม สนับสนุน และการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรอย่างยั่งยืน" ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน เขียนโดย ศิริรัตน์ 769
การประชุม “ชี้แจง/ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้มีปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ของตำบลผาจุก อำเภอเมือง” เขียนโดย ศิริรัตน์ 544
การประชุม “ชี้แจง/ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้มีปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ของตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด” เขียนโดย ศิริรัตน์ 628
เรื่อง การประชุม “ชี้แจง/ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้มีปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ของตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก” เขียนโดย ศิริรัตน์ 563
เรื่อง การประชุม “ชี้แจง/ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้มีปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ของตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา” เขียนโดย ศิริรัตน์ 604
การจัดกิจกรรม “ฝึกอบรมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2559 หลักสูตร ความรู้ด้านพัฒนาเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน)” เขียนโดย ศิริรัตน์ 671
การประชุม “สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2559” เขียนโดย ศิริรัตน์ 573
การประชุม “ชี้แจง/ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้มีปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ของตำบลวังแดง อำเภอตรอน” เขียนโดย ศิริรัตน์ 559
การจัดกิจกรรม “ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มใหม่ กลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงปลาหมอ” เขียนโดย ศิริรัตน์ 808
การประชุม “ชี้แจง/ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้มีปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ของตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย” เขียนโดย ศิริรัตน์ 539