ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

340563

ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุม “ชี้แจง/ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้มีปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ของตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย” เขียนโดย ศิริรัตน์ 451
การจัดกิจกรรม “สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงหิมพานต์” เขียนโดย ศิริรัตน์ 481
การประชุม “ชี้แจง/ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้มีปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ของตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า” เขียนโดย ศิริรัตน์ 529
การประชุม “ชี้แจง/ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้มีปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ของตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน” เขียนโดย ศิริรัตน์ 464
การประชุม “ชี้แจง/ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้มีปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ของตำบลแม่พูล อำเภอลับแล” เขียนโดย ศิริรัตน์ 463
การจัดกิจกรรม “สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวาน” เขียนโดย ศิริรัตน์ 499
กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร “การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ” เขียนโดย ศิริรัตน์ 498
การจัดประชุม "การส่งเสริม สนับสนุน และการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรอย่างยั่งยืน" ตำบลวังแดง อำเภอตรอน เขียนโดย ศิริรัตน์ 573
การจัดประชุม "การส่งเสริม สนับสนุน และการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรอย่างยั่งยืน" ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา เขียนโดย ศิริรัตน์ 553
การประชุมคณะทำงานด้านประมง ครั้งที่ 1/2559 เขียนโดย ศิริรัตน์ 481